16 февраля 23:04

Кадровая скороговорка

 

Работа, работа, уйди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого…
Зарплата, зарплата, приди от Кондрата, приди к нам от Якова, приди к нам от всякого…